Πρώϊμη, καθιστή ποικιλία. Φυτό εύρωστο και εξαιρετικά παραγωγικό.

Λοβοί μεσοπράσινου χρώματος, με μήκος 16-17 εκ. και πλάτος 1,8- 1,9 εκ.

Χρώμα σπόρου: άσπρο.