Πολύ παραγωγικό υβρίδιο για καλοκαιρινή καλλιέργεια με μεγάλο αριθμό καρπών ανα κόμβο και πολύ καλή συμπεριφορά σε θερμές συνθήκες / με πολύ καλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες

Μήκος καρπού 15 – 17 cm  , ανθεκτικό σε CMV , ZYMV , DM , PM