Πιστοποιημένη ποικιλία ALCOR, Ιταλίας.

Τρυφερό στέλεχος, ανθεκτική στην υγρασία.

Πολλές κοπές.